Liečba bolesti

Vďaka širokému rozpätiu stimulačných frekvencií, môže byť SIS indikovaný pre svoj analgetický účinok vo všetkých bolestivých štádiách. Princíp tlmenia bolesti vychádza z troch odlišných neurofyziologických tlmení bolesti, ktoré sa líšia v rozmedzí stimulačnej frekvencie. 

Terapia SIS prináša okamžitú úľavu od bolesti a to pri všetkých stavoch, ako chronických, tak aj akútnych.

Porovnanie poklesu bolesti pred a po 5 až 10 terapiách výkonovým indukčným systémom. Výsledky sú znázornené na vizuálnej analógovej stupnici. 87 % účastníkov štúdie potvrdilo zmiernenie bolesti. *

* KAZALAKOVA, Krasimira, Prof. Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation as Pain Management Solution in Musculoskeletal and Neurological Disorders - A Pilot Study

MOBILIZÁCIA KĹBOV

Kĺbová mobilizácia je dosiahnutá vďaka repetitívnej kontrakcii svalov, obklopujúcich kĺbové puzdro. Repetitívne kontrakcie nahrádza manuálnu kĺbovú mobilizáciu, pri ktorej dochádza k obnoveniu kĺbovej vôle.

MYOSTIMULÁCIA

Interakciou elektromagnetického poľa a nervosvalového tkaniva dochádza k depolarizácii nervu a svalovej kontrakcii. Na základe zvolenej stimulačnej frekvencie môže byť SIS indikovaný na svalovú facilitáciu či posilňovanie svalu.

HOJENIE ZLOMENÍN

Proces hojenia kosti trvá spravidla 6 týždňov. Počas tohto obdobia je žiadúce posilniť krvný obeh, ktorý zlepší tvorbu novej kosti. Intenzívne elektromagnetické pole vedie k hyperemizačno-trofotropickému účinku v postihnutej oblasti a podporuje tvorbu cievneho a neskôr chrupavkovitého svalu. Následne dochádza k postupnej mineralizácii chrupavky a kostnej remodelácii.

REDUKCIA SPASTICITY

Na účinné zníženie spasticity je potrebná kombinácia relaxácie a následnej stimulácie postihnutých svalových skupín. Výkonový indukčný systém inhibuje zvýšený svalový tonus pomocou jeho regulácie cez miechovú úroveň kontroly svalového tonusu. Tento účinok možno vyžiť najmä v liečbe spasticity pri centrálnych motorických postihnutiach.

NAJČASTEJŠIE APLIKÁCIE:

Interakciou elektromagnetického poľa a nervosvalového tkaniva dochádza k depolarizácii nervu a svalovej kontrakcii. Na základe zvolenej stimulačnej frekvencie môže byť SIS indikovaný na svalovú facilitáciu či posilňovanie svalu.


Inpingement syndróm
Syndróm karpálneho tunelu
Vysunutie medzistavcovej platničky
Nervová regenerácia
Hojenie zlomeniny
Patelárna tendinopatia
Facilitácia dýchacích svalov – postcovid rehabilitácia
Redukcia spasticityMobilizácia hrudnej chrbtice

VIGEO
OC SOFI - Bratislavská 74
Trnava 917 02